PDA

View Full Version : Türkiye Ligi ve Bot Kullanımı HakkındaWC3PROS
31st January 2014, 11:53 PM
Merhaba arkadaşlar ;

Türkiye Ligimiz tekrardan aktif hale getirilmiş olup, TR kanalındaki TurkiyeOyunBotu üzerinden oynayacağınız oyunlar için geçerlidir. İstatistike göre belli zaman aralıklarıyla otomatik ikonlar verilecektir.

Bot komutları ;

!where / !where <kişi> : Yazdığınız kişinin yerini gösterir.

!sd : Skorunuzu gösterir.

!cb / !checkban : Ban durumunuzu gösterir.

!maplist : Bota yüklenmiş bütün harita isim ve kodlarını gösterir.

!inform : O andaki oyun sayısını ve botlarını kullanım durumunu gösterir.

En güncel Dota kurmak için ;

!pub <oyunismi> : Public (herkesin görebileceği) bir oyun kurmanızı sağlar.

!priv <oyunismi> : Private (Sadece istediklerinizin girebileceği) bir oyun kurmanızı sağlar.

Custom Map oyunu kurmak için;

!map <haritaismi> : !maplist komutuyla görüntülediğiniz ve seçtiğiniz map'i aşağıdaki komutları kullanarak oyun kurabilirsiniz.

!gopub <oyunismi> : Public (herkesin görebileceği) bir oyun kurmanızı sağlar.

!gopriv <oyunismi> : Private (Sadece istediklerinizin girebileceği) bir oyun kurmanızı sağlar.

OYUN LOBİSİNDE HOST İÇİN:

!gproxy - Kimlerin Gproxy kullandığını gösterir.

!ab - İki takımın skorunu dengeler

!swap [slot1] [slot2] - oyun lobisinde iki oyuncunun yerlerini değiştirir. (örnek : !swap 3 5 )

!open [slot1] [slot2] vs. - oyun lobisinde istenilen slotları açmaya yarar. (örnek : !open 2 ya da !open 3 4 5)

!openall - bütün kapalı slotları açar

!close [slot1] [slot2] vs. - oyun lobisinde istenilen slotları kapatmaya yarar. (örnek : !close 2 ya da !close 3 4 5)

!closeall - bütün açık slotları kapatır

!sd [nick] - kişinin istatistiklerini gösterir (örnek: !sd player , sadece !sd yazılırsa yazan kişinin istatistikleri görünür)

!checkme - kişinin statüsünü ve pingini gösterir

!check [nick] - istenilen kişinin statüsünü ve pingini gösterir

!f - oyuncuların hangi ülkeden olduğunu gösterir

!gn - oyunun ismini gösterir

!p - oyuncuların pingini gösterir

!votekick [nick] - istenilen kişiyi lobiden atmak için bir oylama başlatır. (örnek : !votekick player)

!yes : votekick için oy verme komutudur.


OYUN LOBİSİNDE HERKES İÇİN:


!sd [nick] - kişinin istatistiklerini gösterir (örnek: !sd player , sadece !sd yazılırsa yazan kişinin istatistikleri görünür)

!owner - Oyunun sahibini gösterir

!gn - oyunun ismini gösterir

!votekick [nick] - istenilen kişiyi lobiden atmak için bir oylama başlatır. (örnek : !votekick player)

!yes : votekick için oy verme komutudur.

!ping - Kendi pinginizi gösterir.

!checkme - Kendiniz hakkında bazı bilgileri gösterir.

OYUNDA HOST İÇİN :

!banlast [sebep] - oyundan çıkan kullanıcıları banlamaya yarar. (örnek : !bl quiter)

!votekick [nick] - istenilen kişiyi oyundan atmak için bir oylama başlatır. (örnek : !votekick player)

!sd [nick] - kişinin istatistiklerini gösterir (örnek: !sd player , sadece !sd yazılırsa yazan kişinin istatistikleri görünür)

!checkme - kişinin statüsünü ve pingini gösterir

!check [nick] - istenilen kişinin statüsünü ve pingini gösterir

!f - oyuncuların hangi ülkeden olduğunu gösterir

!gn - oyunun ismini gösterir

!p - oyuncuların pingini gösterir

!votekick [nick] - istenilen kişiyi lobiden atmak için bir oylama başlatır. (örnek : !votekick player)

!yes : votekick için oy verme komutudur.

!latency - geçerli olan gecikmeyi gösterir

!latency [sayı] - gecikmeyi ayarlamaya yarar. 80 ile 120 arasında olmalıdır. (örnek : !latency 100)

!mute [nick] - istenilen oyuncunun sesini kapatmak için kullanılır (örnek : !mute player)

!muteall - All chat ini kapatmak için kullanılır.

!unmute [nick] - sesi kapatılan oyuncuyu sesini açmak için kullanılır (örnek : !unmute player)

!unmuteall - All chat ini açmak için kullanılır.

!synclimit - eşitleme limitini ayarlamak için kullanılır (10 - 10000 arasında olmalıdır)

!votecancel - votekick i iptal etme komutu.


OYUNDA HERKES İÇİN:

!ff - Yenildiğinizi düşündüğünüzde, pes etmek için. Takımınızdaki herkesin !ff yazması gerekir.

!checkme - kişinin statüsünü ve pingini gösterir

!gn - oyunun ismini gösterir

!rmk - Remake oylaması başlatmak için kullanılır.

!sd [nick] - kişinin istatistiklerini gösterir (örnek: !sd player , sadece !sd yazılırsa yazan kişinin istatistikleri görünür)

!votekick [nick] - istenilen kişiyi oyundan atmak için bir oylama başlatır. (örnek : !votekick player)

!yes : votekick için oy verme komutudur.